FOTOALBUM

Noen av fotografiene av engler og lysvesen som jeg har tatt i 2011 og senere - alt er energier i en eller annen fasong.
/Some of the photos of Angels and lightbeeings that i have taken in 2011 and later.
Alle is energi in some form or another.

Jeg har alle rettigheter når det gjelder mine fotografier og ingen kan bruke disse uten min skriftlige godkjennelse

Copyright for all the photos belong to me, and no one can use them without my written permission to do so.

Reidun Haavik